Naujienos
Tradicinėje švaros akcijoje „Darom“ KASP Didžiosios kovos apygardos rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos kariai balandžio 23 d. dalyvavo su kartu besitreniruojančiais JAV kariais.
Parašė Aidas Žaliukas   
Penktadienis, 29 Balandžio 2016 09:42

„Mūsų kuopa šioje akcijoje dalyvauja jau ne pirmą kartą, nuolat tvarkome pasirinktą ruožą, kuriame ne tik surenkame šiukšles, bet ir atliekame kitus gerbūvio darbus. Šį kartą prie mūsų prisidėjo iš JAV atvykę kariai, su kuriais reguliariai treniruojamės bendrų pratybų metu“, - sakė NOK vadas kpt. Rytis Ermalis.

Amerikiečiai džiaugėsi galimybe prisidėti prie šios socialinės akcijos. „Smagu prisidėti prie pastangų pagražinti Vilnių“ – sakė jie. Pasak amerikiečių, bendras darbas sustiprino mokymų metu užsimezgusią draugystę.

Keliasdešimt „nekinetininkų“ šį kartą tvarkė prie sostinės Žirmūnų tilto įrengtą parką: rinko šiukšles, šalino krūmus, genėjo medžius. Siekta aplinką paversti kuo jaukesne poilsio oaze. „Tradiciškai didžioji dalis šiukšlių - tai kas liko po čia kažką šventusių žmonių bei šunų „palikimas“. Norėtųsi tiek vieniems, tiek kitiems priminti, kad nebūtų kiaulės, nes juk patys ne vieną kartą čia apsilanko. Negi nebūtų maloniau grįžti į švarią aplinką“, - sakė NOK vado pavaduotojas kpt. Jaroslavas Dubako.

Prie aplinkos puoselėjimo KASP NOK prisideda sistemingai ir ne tik akcijos „Darom“ metu. Tradiciškai tvarkomas Neries regioniniame parke esantis Elniakampio piliakalnis.

 
Nekinetinių operacijų kuopoje – garbus svečias
Parašė Julija Krulikovskaja   
Penktadienis, 29 Balandžio 2016 08:55

KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 801-osios NOK kuopos karių susitikimas su Karaliaus Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės šauliu truko visą numatytą laiką ir nė nemėgino rodyti pabaigos ženklų. Toks susidomėjimas keltų nuostabą ir reikalauja šiokio tokio paaiškinimo: balandžio 23-ią dieną pratybų metu kuopą, dėvėdamas Šaulio uniformą, aplankė Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos ministras Juozas Olekas.

Oficiozinių kalbų apie ketinimus ir pastangas nebuvo, kaip nebuvo ir bandymų nuspėti, kas auditorijai įdomu - pasisveikinęs, ministras dalykiškais pratarė : „Klauskite“.
„Nekinetikai“, žinoma, nepraleido progos ne tik klausti, bet ir diskutuoti: viena yra žinoti jau priimtus sprendimus bei nutarimus  ir visai kas kita yra išgirsti išsamius paaiškinimus, kodėl, kokiomis nuostatomis         vadovaujantis buvo priimtas vienoks ir kitoks sprendimas, kokios diskusijos vyko priimant sprendimus ir pan.

Aptariamų temų – ar klausimų – spektras buvo itin platus : nuo labai konkrečių klausimų iki bendrų gynybos politikos gairių bei ateities planų. Kuopos skiriamojo ženklo, kuopos aprūpinimo klausimai – temos, kurios vadinamos savi marškiniai arčiau kūno“. Bet buvo ir daug bendresnių reikalų : šiųmetinė šauktinių situacija, Lietuvos Kariuomenės modernaus kario ginkluotės įsigijimo planai, ir visai globalių: diskutuojant  apie galimybes kariams laikyti namie individualius ginklus, kilo diskusija apie spaudoje minimą ginklinių pažeidžiamumą konflikto atveju. Buvo kalbama ir apie regioninio karinio bendradarbiavimo situaciją, galimybes  Krašto apsaugai skirti daugiau, nei 2018-ais metais numatyti 2% nuo BVP.
Smagiai nuteikė ministro žodžiai, kad nepriklausomai nuo to, koks bus naujojo Seimo politinių jėgų išsidėstymas, jo manymu, finansavimas Krašto apsaugai – kol išlieka tokia geopolitinės situacija, kokia yra dabar – tikrai nemažės.

Išsamūs ir dalykiški ministro pasakojimai skatino klausinėti toliau ir kėlė nemenką pavojų tolesnei pratybų dienotvarkei. Visgi, kai buvo pasakyta : „Protokolas yra blogiau, nei teroristai: su teroristais dar galima derėtis, su protokolu – ne“, klausimai garbiam svečiui nutrūko.
Kartais geriau vieną kartą išgirsti, negu dvidešimt kartų perskaityti, ką kiti rašo apie tai, ką išgirdo.

 

 
Praėjusį savaitgalį NOK kariai rinkosi į pirmąsias pratybas šiais metais
Parašė Julija Krulikovskaja   
Penktadienis, 05 Vasario 2016 08:46

Sausio 30 ir 31 dienomis Nekinetinių operacijų kuopa rinkosi į pirmąsias pratybas šiais metais. Ankstyvą šeštadienio rytą NOK kariai rikiavosi Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės aikštėje. Aikštėje rikiavosi ir kuopos senbuviai, ir naujokai, todėl neišvengta ir kuriozų. Pradėjus skaičiavimą kai kurie kariai išsirikiavo ne prie savo būrio, bet juos iškart su šypsena palydėjo senbuvių kvietimas: „Kary, sugrįžk į šeimą”. Rikiuotėje buvo išlydėti NOK kariai, kurie pereina į kitus dalinius, o taip pat apdovanojimus gavo tie, kas dalyvavo ne tik karinėse pratybose, bet ir bendruose mokymuose su Lietuvos policija. Laikinai vykdantis kuopos vado funkcijas kapitonas Jaroslavas Dubako džiaugėsi: „Džiugu, kad mes ne tik esame pastebimi tarp kariuomenės žmonių, bet ir tarp kitų Lietuvos struktūrų”. Po rikiuotės visi išsiskirstė grupėmis ir ėjo susipažinti su ginklais bei atliko jų valdymo testus. Tuo pat metu savanoriai dalyvavo ir neatlygintinoje kraujo donorystės akcijoje, kurioje kraują davė 21 NOK karys. Visiems įsiminė leitenantės Daivos Gustės atsakymas, kai vienas kuopos karys paklausė, kodėl ji davė kraują, leitenantė atsakė: „Aš myliu ne tik savo Tėvynę, bet ir jos žmones”. Pratybos vyko visą dieną, o vakarėjant visi išsiskirstė į namus.

Sekmadienį kariai iš ryto rinkosi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje tęsti pratybų. Rikiuotėje buvo atsisveikinta su kapitonu Simonu Martinaičiu, kuris buvo perkeltas į kitą dalinį. Kapitonui Martinaičiui kariai įteikė atminimo dovaną - laikrodį, sakydami, kad šis laikrodis savo funkcionalumu turėtų priminti NOK kuopą, kuri taip pat atlieka ne vieną, o daug įvairių skirtingų funkcijų. Vėliau kariai rinkosi auditorijoje ir klausė teorinių paskaitų apie kontržvalgybą, kario etikos ir drausmės statutus bei laikė testus. Pratybas vainikavo kapitono Jaroslavo Dubako šių metų NOK planai ir naujienos, susijusios su kuopos veikla.


.
 
Krašto apsaugos savanorių pajėgoms - 25 metai!
Parašė Julija Krulikovskaja   
Penktadienis, 15 Sausio 2016 13:40
Sausio 17 d., sekmadienį, minimos Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) įkūrimo 25-osios metinės.


 
Vienintelė specializuota kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį
Penktadienis, 06 Lapkričio 2015 21:48

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį.

Siekiant tinkamai paruošti karius vykdyti civilių ir karių bendradarbiavimo užduotis visose NATO vykdomose operacijose 2005 metų lapkričio 7 dieną Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado įsakymu buvo patvirtinta kuopos struktūra ir oficialiai pradėtas kuopos formavimas.

Tuometinis kuopos vadas kpt. Gediminas Latvys šią kuopą pradėjo formuoti atsargos leitenantų, baigusių vadų kursus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pagrindu. Džiugu, kad iš pirmųjų atrinktų leitenantų tarnybą tęsia iki šių dienų vyr. ltn. Jegor Agafonov, kpt. Andrejus Charsika, vyr. ltn. Sergejus Gaidučis, kpt. Juozas Latvys, kpt. Eglė Bernotavičienė, vyr. ltn. Česlav Paskevič, vyr. ltn. Arvydas Rožė. Pirmieji nekarininkai prisijungę prie kuopos pagal naujo padalinio struktūrą buvo vyr. eil. Laimis Bratikas, gr. Darius Sadeckas ir vyr. srž. Ana Gelažinskaitė, kurie jie tarnauja kuopoje iki šiol.

Pradžioje pagrindinis CKB kuopos tikslas buvo Civilių ir karių bendradarbiavimo veiksmų užtikrinimas t.y. veiksmų koordinavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų. CKB kuopai buvo numatomos užduotys taikos, o taip pat krizių ar karinių konfliktų metu.

Kuopa sparčiai plėtėsi. 2006 metų lapkritį  kuopa išlaikė pirmąjį savo egzaminą – vertinamąsias pratybas. Netrukus CKB kuopos kariai išvyko ir į tarptautines operacijas: kpt. S.Povilionis, kpt. A. Makauskaitė (PAG-3), j. srž. J. Mišinaitė (PAG-4), gr. O. Vitkevičienė ir gr. E.Varanauskas (KFOR-14), pirmieji funkciniai specialistai – j. srž. Tarasas Šurubura (PAG-4)  ir vyr. ltn. Vydmantas Augutis (PAG-5) ir daugelis kitų karių, kurie dalyvavo praktiškai visose PAG pamainose.

Šiandien kuopa išaugo ne tik jos narių skaičiumi, kurių jau turime virš šimto, bet ir veiklos sritimis. Keliami ir nauji tikslai:  nekinetinėmis priemonėmis vykdyti valstybės gynybos, taikos ir krizių metu tarptautinių operacijų užduotis Lietuvoje ir už jos ribų, vykdyti kovinę paramą Lietuvos kariuomenės struktūrinių vienetų sudėtyje. Kuopos kariai integruojami į  Lietuvos kariuomenės padalinius, kuriuose būtinos  savanorių žinios ir įgūdžiai kaip specialistų, kurių nerengia Lietuvos kariuomenės mokymo įstaigos.

 
«PradžiaAnkstesn12345678910Sekantisir»

Puslapis 1 iš 31