Naujienos
Vienintelė specializuota kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį
Penktadienis, 06 Lapkričio 2015 21:48

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį.

Siekiant tinkamai paruošti karius vykdyti civilių ir karių bendradarbiavimo užduotis visose NATO vykdomose operacijose 2005 metų lapkričio 7 dieną Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado įsakymu buvo patvirtinta kuopos struktūra ir oficialiai pradėtas kuopos formavimas.

Tuometinis kuopos vadas kpt. Gediminas Latvys šią kuopą pradėjo formuoti atsargos leitenantų, baigusių vadų kursus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pagrindu. Džiugu, kad iš pirmųjų atrinktų leitenantų tarnybą tęsia iki šių dienų vyr. ltn. Jegor Agafonov, kpt. Andrejus Charsika, vyr. ltn. Sergejus Gaidučis, kpt. Juozas Latvys, kpt. Eglė Bernotavičienė, vyr. ltn. Česlav Paskevič, vyr. ltn. Arvydas Rožė. Pirmieji nekarininkai prisijungę prie kuopos pagal naujo padalinio struktūrą buvo vyr. eil. Laimis Bratikas, gr. Darius Sadeckas ir vyr. srž. Ana Gelažinskaitė, kurie jie tarnauja kuopoje iki šiol.

Pradžioje pagrindinis CKB kuopos tikslas buvo Civilių ir karių bendradarbiavimo veiksmų užtikrinimas t.y. veiksmų koordinavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų. CKB kuopai buvo numatomos užduotys taikos, o taip pat krizių ar karinių konfliktų metu.

Kuopa sparčiai plėtėsi. 2006 metų lapkritį  kuopa išlaikė pirmąjį savo egzaminą – vertinamąsias pratybas. Netrukus CKB kuopos kariai išvyko ir į tarptautines operacijas: kpt. S.Povilionis, kpt. A. Makauskaitė (PAG-3), j. srž. J. Mišinaitė (PAG-4), gr. O. Vitkevičienė ir gr. E.Varanauskas (KFOR-14), pirmieji funkciniai specialistai – j. srž. Tarasas Šurubura (PAG-4)  ir vyr. ltn. Vydmantas Augutis (PAG-5) ir daugelis kitų karių, kurie dalyvavo praktiškai visose PAG pamainose.

Šiandien kuopa išaugo ne tik jos narių skaičiumi, kurių jau turime virš šimto, bet ir veiklos sritimis. Keliami ir nauji tikslai:  nekinetinėmis priemonėmis vykdyti valstybės gynybos, taikos ir krizių metu tarptautinių operacijų užduotis Lietuvoje ir už jos ribų, vykdyti kovinę paramą Lietuvos kariuomenės struktūrinių vienetų sudėtyje. Kuopos kariai integruojami į  Lietuvos kariuomenės padalinius, kuriuose būtinos  savanorių žinios ir įgūdžiai kaip specialistų, kurių nerengia Lietuvos kariuomenės mokymo įstaigos.

 
Kovinis savaitgalis Nekinetinių operacijų kuopoje
Parašė j.eil. Laurynas Katkus   
Pirmadienis, 21 Rugsėjo 2015 17:16
„Jeigu granata įkristų jums į kišenę, tada iš situacijos sukatės patys,“ juokavo kpt. Simonas Martinaitis, pristatydamas 801 NOK kuopos pratybų Pabradėje užduotis. Per rugsėjo 19-ąją ir 20-ąją Generolo Silvestro Žukausko poligone  vykusias pratybas kariško sąmojaus netrūko; iš daugelio pokštų  kiekvienas prisimins ką kita; tarkim, man įstrigo nuobaudos siūlymas užduoties neįvykdžiusiam jaunesniajam eiliniui – pažeminti jį laipsniu.
Tačiau pratybų tikslai buvo visiškai rimti. Visų pirma tai – šaudymas koviniais šoviniais iš automatinių šautuvų AK-4, karių pakrikštyto „irklu“, „gieškės“ (G-36) ir klasikinio amerikietiško M-16. Šaudę kariai kiekvienas pagal savo stažą ir meistriškumo laipsnį galėjo labiau prisipratinti prie ginklo ar  siekti dar aukštesnio rezultato. Šaudymą dienos metu šį kartą papildė naktinis šaudymas. Rudens nakties fone savanoriai savo akių gerumą bandė  taikydamiesi į  mirgančius kaip žvaigždynai taikinius.
Be kovinio šaudymo savanorių laukė ir kovinių granatų mėtymas. Iš pradžių skyriai laikė mokomųjų granatų testą, kuris daug ką privertė prisiminti krepšinį ir, žinoma,  tą pačią dieną kaip ir pratybos pasibaigsiantį Europos krepšinio čempionatą.
Kitos pratybos buvo skirtos karinio rengimo disciplinoms, turbūt ne ką mažiau svarbioms nei tiesioginis sąlytis su ginklais:  taktikai, orientacijai ir stovyklavimui. Skyriai prisiminė taktines rikiuotes, nagrinėjo įvairius reagavimo į priešo ugnį variantus, instruktorių nurodytuose taškuose įsirengė stovyklas ir ėjo naktinį budėjimą. Nemažo susidomėjimo susilaukė pirmosios pagalbos instruktažas, naudingas ne tik kariniame, bet ir civiliniame gyvenime. Kariai galėjo pasipraktikuoti su specialiais manekenais, kaip  daryti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, o vienas su kitu – kokie yra  smarkaus kraujavimo stabdymo būdai.
Mokomasi buvo ne vien dėstant instruktoriams, bet ir pačiuose karių skyriuose ir grupėse, pasidalijant patirtimi,  labiau patyrusiems savanoriams padedant naujokams.  Šitoks geras dalijimasis vyko ir naktinėse stovyklose, ir budint, ir valant ginklus sekmadienio rytą. O per poilsio valandėles arba grįžtant atgal temų ratas išsiplėsdavo iki paties plačiausio.
Dengtame sunkvežimio kėbule vienas kalbėjo apie paskutines „CIMIC“ (Civilių ir karių bendradarbiavimo) pratybas, kitas apie paskutinę kelionę Amerikon, kas apie literatūros festivalius, kas –  apie aną savaitę po ratais pakliuvusį zuikį. Į pokalbį įsitraukusiems nekliudė nei legendiniai sunkvežimio stabdžiai nei dyzelino kvapas. Į Vilnių kuopa grįžo ne tik pasitreniravusi, bet ir geriau pažįstanti vienas kitą, susibendravusi.
Kuopavietėje mūsų laukė dar viena veikla. Rikiuotės aikštėje KASP vadas pulkininkas leitenantas Arturas Jasinskas iškilmingos ceremonijos metu įteikė vyresniojo leitenanto laipsnius 801 NOK kariams: ltn. Eglei Trataitei-Žebelienei ir ltn. Sergejui Gaidučiui. Po iškilmingos ceremonijos visiems susirinkus pievelėje, pulkininkas leitenantas pasidalijo savo matymu apie KASP perspektyvas artimiausioje ateityje, išdėstė savo kaip KASP vado veiklos prioritetus, aptarė aktualius klausimus, ir atsakė į kuopos karių klausimus pabrėždamas, kad reagavimas į  karių nuomonę ir iniciatyvas, grįžtamasis ryšys  taip pat yra vienas iš jo prioritetų.  
Sausakimša mašinų aikštelė sekmadienio pavakarę greitai ištuštėjo, kariams skubant žiūrėti krepšinio finalo.

Nuotraukos iš pratybų - galerijoje.
 
Nekinetinių operacijų kuopos kariai paminėjo Lietuvos valstybei svarbias datas
Parašė V. Rutkauskas   
Sekmadienis, 09 Rugpjūčio 2015 18:58
Liepos 6 d. minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną kuopos kariai kartu su šauliais, skautais, „Misija Sibiras“ dalyviais ir VšĮ „Mūsų vėliavos“ atstovais bei draugas dalyvavo bėgime nešini Valstybės istorinėmis (herbinėmis) vėliavomis. Bėgimo maršrutas vieną karščiausių vasaros dienų tęsėsi apie 4 kilometrus Vilniaus senamiestyje išilgai buvusios miesto gynybinės sienos. Simbolinis 25 Valstybės vėliavų skaičius minėjo 25-uosius Lietuvos nepriklausomybės metus.

Liepos 24 d. vyko 24-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai-Vilnius, skirtas Medininkų pasienio poste 1991 m. liepos 31 d. omonininkų (Tarybų Sąjungos specialiosios paskirties milicijos būrio nariai) nužudytiems septyniems besikuriančios Lietuvos muitinės pareigūnams atminti. Tarp 74 užsiregistravusių komandų gausa išsiskyrė Lietuvos kariuomenei atstovaujantys daliniai. Viena jų buvo CIMIC komanda, sudaryta tik iš Nekinetinių operacijų kuopos karių. Viso estafetiniame bėgime dalyvavo 10 kuopos karių, vienas iš kurių – Darius Sadeckas – atstovavo bendrosios įskaitos nugalėtojų komandai.
Foto: VšĮ „Mūsų vėliavos“, www.policija.lt (Augis Onaitis), Lietuvos kariuomenė (Audrius Dilda).
 
„Kiborgų“ karas – DUK kariai apie karinę padėtį Ukrainoje
Pirmadienis, 13 Liepos 2015 17:17

Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia visus norinčius liepos 16 d. (ketvirtadienį) 19 val. pasiklausyti išskirtinio Ukrainos kovotojų pasakojimo „Kiborgų" karas.

Jeigu norite, pasiimkite ir draugus arba pasidalinkite su tais kuriems įdomu.

Liepos viduryje (13-17 d.) numatomas  5-ojo Bataliono, vadinamo  DUK - „Доброволческий Украинский Корпус“ (Ukrainos Savanorių Korpusas), karių ( instruktorių ir karininkų)  apsilankymas Lietuvoje. Programa kuruojama paramos organizacijos „Blue/Yellow“ ir Lietuvos Šaulių Sąjungos. Ukrainos delegacijai vadovaus Bataliono vadas Lytvyn Vladislav.

5-asis Batalionas nuolat dalyvauja karo veiksmuose Rytų Ukrainoje. Jo kariai pradėti vadinti „Kiborgais“ po savo dalyvavimo Donecko oro uosto gynybos veiksmuose. Šis Batalionas vienas iš kovingiausių dalinių visoje Ukrainos ginkluotų pajėgų sudėtyje. Daugeliui Ukrainoje, „DUK“ – pasipriešinimo simbolis.
Kviečiame išgirsti pačių karių pasakojimus apie karą ir jo eigą. Dalyvavimas laisvas.
Paskaita rusų kalba.
 
Jūsų parama pasiekė Ukrainą - mes kartu!
Parašė Vilma Rutkauskaitė   
Trečiadienis, 20 Gegužės 2015 16:48
2015 m. vasario–kovo mėn. Jūsų dosnumo dėka buvo surinka per 2,5 tūkst. eurų. Prašymui suteikti paramą Ukrainai neliko abejingos keletas institucijų ir jų darbuotojų Lietuvoje. Jūsų paaukotas lėšas ukrainiečių mažiesiems ligoniams, vaikų namų globotiniams ir perkeltiesiems asmenims perdavė Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Onkohemotologijos centro (toliau – Vaikų ligoninė) vaikų hematologė ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Nekinetinių operacijų kuopos karė Vilma Rutkauskaitė, kuri Ukrainoje praleido tris savaites.

Konflikto gniuždomą šalį pasiekia įvairi parama iš daugelio pasaulio valstybių. Akcijos „Ukraina – mes kartu!“ iniciatorė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Nekinetinių operacijų kuopa kėlė tikslą pirmiausia padėti labiausiai likimo nuskriaustiems mažiesiems ukrainiečiams. Dnepropetrovsko regiono vaikų ligoninės gydytojams ne tik pristatyta Vaikų ligoninės struktūra ir papasakota, kaip organizuojama pagalba vaikams, sergantiems onkohematologinėmis ligomis, Lietuvoje, bet ir padovanotas aparatas „Kriosistema KM-02А“, kuris leidžia operacijos metu kelerius kartus greičiau atlikti auglio diagnostiką (ji vadinama „express“ diagnostika) ir įvertinti, ar auglys yra piktybinis ar ne. Neturint tokios įrangos, histologinio tyrimo (tai audinių struktūros pokyčių tyrimas) atsakymo reikia laukti apie dvi savaites. Jei diagnozuojama onkoliginė liga, reikia atlikti papildomą chirurginę intervenciją (vėl kartojama operacija). Vaikų ligoninei buvo padovanoti ir kasdien vartojami infuziniai tirpalai (lašelinės).

Po dviejų savaičių vizito Dnepropetrovske aplankyti vaikų namai Kijeve, kuriose glaudžiasi ir šeimos iš antiteroristinės operacijos zonos rytinėje Ukrainos dalyje. Čia vaikai nudžiuginti piešimo įrankiais, neapsieita ir be saldumynų, nors, kaip ir visur tokiose įstaigose, labiausiai jiems reikia dėmesio ir meilės. Kijeve aplankyta perkeltųjų asmenų stovykla ir joje apsistojusiems padovanota įvairios humanitarinės pagalbos iš Lietuvos. Kijeve veikiančiai nevyriausybinei organizacijai, kuri padeda nėščiosioms iš karo zonos ir naujagimiams, padovanota būtiniausių vaistų ir „deguonies pagalvių“ (jos leidžia mažiesiems būti namuose, o ne stacionare). Savanorė įteikė kelias vaistinėles ir kariams.

Visi šie prasmingi darbai nebūtų buvę įgyvendinti be tam tikrų institucijų ir neabejingų jų darbuotojų. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Nekinetinių operacijų kuopos karių ir daugelio ukrainiečių vardu dėkojame:
  • departamentams prie Lietuvos Respublikos (LR) Krašto apsaugos ministerijos,
  • Lietuvos bankui,
  • Lietuvos kariuomenei,
  • LR Finansų ministerijai,
  • LR Užsienio reikalų ministerijai,
  • UAB "Švyturys-Utenos alus",
  • UAB „Silberauto“,
  • UAB „Transekspedicija“.
Akcija ir parama Ukrainai nebūtų buvusi suteikta taip sklandžiai bei kryptingai be Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje ministro patarėjo Gvido Kerušausko, puikiai išmanančio aktualiausius šių dienų Ukrainos poreikius, pagalbos. Vis dėlto šią šalį kamuojančių skaudulių dar lieka daug: trūksta reguliarių skiepų, vaistų, kitų medicinos priemonių. Tikime, kad mūsų visų neabejingumas padės išspręsti bent dalį karo negandų kamuojamos šalies sunkumų.

 
«PradžiaAnkstesn12345678910Sekantisir»

Puslapis 2 iš 31