Kovinis savaitgalis Nekinetinių operacijų kuopoje
Parašė j.eil. Laurynas Katkus   
Pirmadienis, 21 Rugsėjo 2015 17:16
„Jeigu granata įkristų jums į kišenę, tada iš situacijos sukatės patys,“ juokavo kpt. Simonas Martinaitis, pristatydamas 801 NOK kuopos pratybų Pabradėje užduotis. Per rugsėjo 19-ąją ir 20-ąją Generolo Silvestro Žukausko poligone  vykusias pratybas kariško sąmojaus netrūko; iš daugelio pokštų  kiekvienas prisimins ką kita; tarkim, man įstrigo nuobaudos siūlymas užduoties neįvykdžiusiam jaunesniajam eiliniui – pažeminti jį laipsniu.
Tačiau pratybų tikslai buvo visiškai rimti. Visų pirma tai – šaudymas koviniais šoviniais iš automatinių šautuvų AK-4, karių pakrikštyto „irklu“, „gieškės“ (G-36) ir klasikinio amerikietiško M-16. Šaudę kariai kiekvienas pagal savo stažą ir meistriškumo laipsnį galėjo labiau prisipratinti prie ginklo ar  siekti dar aukštesnio rezultato. Šaudymą dienos metu šį kartą papildė naktinis šaudymas. Rudens nakties fone savanoriai savo akių gerumą bandė  taikydamiesi į  mirgančius kaip žvaigždynai taikinius.
Be kovinio šaudymo savanorių laukė ir kovinių granatų mėtymas. Iš pradžių skyriai laikė mokomųjų granatų testą, kuris daug ką privertė prisiminti krepšinį ir, žinoma,  tą pačią dieną kaip ir pratybos pasibaigsiantį Europos krepšinio čempionatą.
Kitos pratybos buvo skirtos karinio rengimo disciplinoms, turbūt ne ką mažiau svarbioms nei tiesioginis sąlytis su ginklais:  taktikai, orientacijai ir stovyklavimui. Skyriai prisiminė taktines rikiuotes, nagrinėjo įvairius reagavimo į priešo ugnį variantus, instruktorių nurodytuose taškuose įsirengė stovyklas ir ėjo naktinį budėjimą. Nemažo susidomėjimo susilaukė pirmosios pagalbos instruktažas, naudingas ne tik kariniame, bet ir civiliniame gyvenime. Kariai galėjo pasipraktikuoti su specialiais manekenais, kaip  daryti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, o vienas su kitu – kokie yra  smarkaus kraujavimo stabdymo būdai.
Mokomasi buvo ne vien dėstant instruktoriams, bet ir pačiuose karių skyriuose ir grupėse, pasidalijant patirtimi,  labiau patyrusiems savanoriams padedant naujokams.  Šitoks geras dalijimasis vyko ir naktinėse stovyklose, ir budint, ir valant ginklus sekmadienio rytą. O per poilsio valandėles arba grįžtant atgal temų ratas išsiplėsdavo iki paties plačiausio.
Dengtame sunkvežimio kėbule vienas kalbėjo apie paskutines „CIMIC“ (Civilių ir karių bendradarbiavimo) pratybas, kitas apie paskutinę kelionę Amerikon, kas apie literatūros festivalius, kas –  apie aną savaitę po ratais pakliuvusį zuikį. Į pokalbį įsitraukusiems nekliudė nei legendiniai sunkvežimio stabdžiai nei dyzelino kvapas. Į Vilnių kuopa grįžo ne tik pasitreniravusi, bet ir geriau pažįstanti vienas kitą, susibendravusi.
Kuopavietėje mūsų laukė dar viena veikla. Rikiuotės aikštėje KASP vadas pulkininkas leitenantas Arturas Jasinskas iškilmingos ceremonijos metu įteikė vyresniojo leitenanto laipsnius 801 NOK kariams: ltn. Eglei Trataitei-Žebelienei ir ltn. Sergejui Gaidučiui. Po iškilmingos ceremonijos visiems susirinkus pievelėje, pulkininkas leitenantas pasidalijo savo matymu apie KASP perspektyvas artimiausioje ateityje, išdėstė savo kaip KASP vado veiklos prioritetus, aptarė aktualius klausimus, ir atsakė į kuopos karių klausimus pabrėždamas, kad reagavimas į  karių nuomonę ir iniciatyvas, grįžtamasis ryšys  taip pat yra vienas iš jo prioritetų.  
Sausakimša mašinų aikštelė sekmadienio pavakarę greitai ištuštėjo, kariams skubant žiūrėti krepšinio finalo.

Nuotraukos iš pratybų - galerijoje.