Nekinetinių operacijų kuopoje – garbus svečias
Parašė Julija Krulikovskaja   
Penktadienis, 29 Balandžio 2016 08:55

KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 801-osios NOK kuopos karių susitikimas su Karaliaus Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės šauliu truko visą numatytą laiką ir nė nemėgino rodyti pabaigos ženklų. Toks susidomėjimas keltų nuostabą ir reikalauja šiokio tokio paaiškinimo: balandžio 23-ią dieną pratybų metu kuopą, dėvėdamas Šaulio uniformą, aplankė Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos ministras Juozas Olekas.

Oficiozinių kalbų apie ketinimus ir pastangas nebuvo, kaip nebuvo ir bandymų nuspėti, kas auditorijai įdomu - pasisveikinęs, ministras dalykiškais pratarė : „Klauskite“.
„Nekinetikai“, žinoma, nepraleido progos ne tik klausti, bet ir diskutuoti: viena yra žinoti jau priimtus sprendimus bei nutarimus  ir visai kas kita yra išgirsti išsamius paaiškinimus, kodėl, kokiomis nuostatomis         vadovaujantis buvo priimtas vienoks ir kitoks sprendimas, kokios diskusijos vyko priimant sprendimus ir pan.

Aptariamų temų – ar klausimų – spektras buvo itin platus : nuo labai konkrečių klausimų iki bendrų gynybos politikos gairių bei ateities planų. Kuopos skiriamojo ženklo, kuopos aprūpinimo klausimai – temos, kurios vadinamos savi marškiniai arčiau kūno“. Bet buvo ir daug bendresnių reikalų : šiųmetinė šauktinių situacija, Lietuvos Kariuomenės modernaus kario ginkluotės įsigijimo planai, ir visai globalių: diskutuojant  apie galimybes kariams laikyti namie individualius ginklus, kilo diskusija apie spaudoje minimą ginklinių pažeidžiamumą konflikto atveju. Buvo kalbama ir apie regioninio karinio bendradarbiavimo situaciją, galimybes  Krašto apsaugai skirti daugiau, nei 2018-ais metais numatyti 2% nuo BVP.
Smagiai nuteikė ministro žodžiai, kad nepriklausomai nuo to, koks bus naujojo Seimo politinių jėgų išsidėstymas, jo manymu, finansavimas Krašto apsaugai – kol išlieka tokia geopolitinės situacija, kokia yra dabar – tikrai nemažės.

Išsamūs ir dalykiški ministro pasakojimai skatino klausinėti toliau ir kėlė nemenką pavojų tolesnei pratybų dienotvarkei. Visgi, kai buvo pasakyta : „Protokolas yra blogiau, nei teroristai: su teroristais dar galima derėtis, su protokolu – ne“, klausimai garbiam svečiui nutrūko.
Kartais geriau vieną kartą išgirsti, negu dvidešimt kartų perskaityti, ką kiti rašo apie tai, ką išgirdo.